Struktura asociace

Jiří Zeman

předseda představenstva

Po vystudování ČVUT v Praze - Fakulta stavební, pracoval jako komplementář a ředitel stavební firmy ZZMAN k.s. Od roku 2005 jednatelem stavební firmy AZ-MAN s.r.o., prokuristou specializované úklidové firmy CZ-MAN s.r.o. a realitní firmy Byty-reality s.r.o. Po roce 2010 předsedou představenstva developerských firem Real Spektrum Global a.s. a Real Spektrum Bystřice a.s. a obchodní firmy Ressport Economy a.s. V současné době jako předseda představenstva Asociace Vlastníků Nemovitostí se prioritně zabývá zlepšením informatiky v oblasti řízení a správy nemovitostí, SVJ a bytových družstev.

Jan Tůma

člen představenstva

Po vystudování ČVUT pracoval jako projektant v Elektrizaci železnic Praha a poté vedl 14 let elektro projekce pro Metrostav. Od roku 1991 zastával funkci technického ředitele pro správu nemovitostí v ČD Cargo Praha a od roku 1995 má svou vlastní společnost, která se zabývá správou nemovitostí, developerskými projekty, SVJ, službami pro soukromé vlastníky domů a další.

Karel Štogl

člen představenstva

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, pracoval jako podnikový právník a advokátní koncipient, věnoval se komunální politice jako tajemník MěÚ v Mikulově a vedoucí oddělení hospodářského rozvoje Magistrátu města Brna. Byl poradcem ministra obrany a ministra financí, nyní pracuje jako Business Development Manager se zaměřením na oblast zdravotnictví, dopravy, fondy EU, cestovní ruch a sport.

Miloš Plaňanský

člen představenstva

Od roku 1987 do 1992 pracoval pro Metrostav, poté byl autorizovaným technikem pro ČKAIT. V letech 2000 - 2003 projektoval pozemní stavby, správa nemovitostí pro firmu Commco. Doposud inženýring, technické či cenové konzultace, technický dozor staveb a jejích částí. Od roku 2008 jednatel TOFFIN PLUS s.r.o.

Tomáš Hampl

člen představenstva

Vystudoval VŠB - Technická univerzita, absolvent ekonomické fakulty. Od roku 2001 do roku 2006 působil v oblasti ICT a logistiky v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Dále od r. 2006 pracuje pro Českou poštu s. p., v oblasti ICT, analýza a rozvoj, aj. Věnuje se rovněž konzultantské činnosti v oblastech vývoje, procesů řízení a managementu.