Naše poslání

 

Pro nás je vždy základem vzájemně prospěšná a rozumná dohoda stvrzená mandátní smlouvou zajišťující nejen správu společných částí domu, ale i zajišťování zcela komplexního spektra služeb. Provádíme správu tzv. „širokého typu“, zahrnující celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze úzké provádění účetnictví a podobně. Velikost naší asociace a následné zintenzivnění všech jejích činností umožňuje dosáhnout příznivých cen za poskytované služby, při zachování vysoké kvality a širokého rozsahu služeb.