O nás

Asociace vlastníků nemovitostí se sídlem v Praze je neziskovou organizací, která vznikla registrací na ministerstvu vnitra, jako podpora všech subjektů potýkajících se s problémy v oblasti správy nemovitostí.

Hlavními cíli asociace je poradenství v oblasti správy nemovitostí, podpora a pomoc při řešení sporů, ochrana zájmů vlastníků nemovitostí, zprostředkování právního poradenství, prověřování kvality vedení SVJ a bytových družstev, prověřování kvality dodavatelů SVJ a bytových družstev, vyvíjení tlaku na zlepšování legislativy v oblasti nemovitostí a jejich správy.

Pro nás je vždy základem vzájemně prospěšná a rozumná dohoda stvrzená mandátní smlouvou zajišťující nejen správu společných částí domu, ale i zajišťování zcela komplexního spektra služeb. Provádíme správu tzv. „širokého typu“, zahrnující celé spektrum problematiky bydlení, nikoliv pouze úzké provádění účetnictví a podobně. Velikost naší asociace a následné zintenzivnění všech jejích činností umožňuje dosáhnout příznivých cen za poskytované služby, při zachování vysoké kvality a širokého rozsahu služeb.

V naší zemi dochází v současné době k řadě doslova převratných změn v bytové oblasti. Přechod na smluvní nájemné, novela občanského zákoníku, příprava nového občanského zákoníku a nové koncepce bytové politiky v ČR vyžadují značnou pozornost. Do svých řad rádi přivítáme nové aktivní členy jak pro rozvoj poradenství, tak pro úsek organizační, legislativní a ekonomické činnosti. Mezi členy asociace patří jak fyzické osoby, tak společenství vlastníků jednotek, bytová družstva či jejich představitelé.

  • poradenství v oblasti správy nemovitostí
  • podpora a pomoc při řešení sporů
  • ochrana zájmů vlastníků nemovitostí
  • zprostředkování právního poradenství
  • prověřování kvality vedení SVJ a bytových družstev
  • prověřování kvality dodavatelů SVJ a bytových družstev
  • vyvíjení tlaku na zlepšování legislativy v oblasti nemovitostí a jejich správy