Bytová družstva

Bytové družstvo je organizací, jejímž cílem je zajišťovat pro své členy jednu ze základních lidských potřeb a to bydlení. Jde v podstatě o účelově založenou společnost, která napomáhá ke snadnějšímu získání střechy nad hlavou, poněvadž nově založené bytové družstvo má možnost získat poměrně významné dotace na výstavbu nových bytových domů. Dnes je také častá situace, kdy můžete koupit družstevní byt od člena nějakého družstva.

O bytových družstvech

O bytových družstvech Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je bytové družstvo. Členy družstva mohou být ...

Celý článek