Certifikace firem

Jedním z cílů asociace je prověřování kvalit správcovských firem a to především z důvodu obecně nízké kvality poskytovaných služeb v této oblasti.

Při certifikaci společností poskytujících správu nemovitostí je vycházeno z parametrů finanční stability, produktového portfolia, zkušenosti vedení, nastaveného procesního systému managementu ve firmě, nastavených procesů ve vztahu se zákazníky a zákaznickými referencemi.