Certifikace vedení SVJ a BD

Dle našich zjištění se více než 50% SVJ a bytových družstev potýka s interními problémy, které mají většinou původ v nedostatečných právních úpravách, nedůvěře mezi jednotlivými vlastníky v SVJ nebo družstevníky, nedostatečnou kvalifikací SVJ.

Právě nedostatečná kvalifikace vedení SVJ je parametrem, který se AVN snaží pozitivně ovlivnit.

Nezávislý audit AVN posuzuje způsob vedení SVJ a bytových družstev dle všech potřebných aspektů jako jsou dodržování platné legislativy, udržování finanční stability, důkladné vedení účetnictví, důsledné provádění výběrových řízení na dodavatelské služby.